Att öka såghastigheten ger marmorproducenten en påtaglig ökning av vinsten som resultat av reducering av energi, vatten och personalkostnader. Som exempel en ökning av hastigheten från 11 till 16 m2/timma kan få brytning av kompakt marmor lönsam (referens: standard sågkostnad =100). För att kunna öka vajerhastigheten, arbetar vi på den optimala kombinationen av de bästa diamanterna den bästa metallen för att binda diamanterna för ett specifikt material. Detta uppdateras därför vid varje användning.