Med undantag för små skärningar i marmorbrott, i alla andra användningsområden av diamantvajrar, används diamantpärlor. I granitbrott används oftast vajrar injekterade med vulkaniserat gummi, medan vajrar använda i marmor och granitskärningsarbete oftare är injekterade med plast. Gummiinjektionen som är mer kostsam och komplicerad att tillämpa är att föredra i granitbrott av följande anledningar:

  • Vulkaniserat gummi häftar vid pärlorna och skyddar wiren bättre från påverkan av slipavfall, när vajern arbetar med mindre radie (speciellt i början och slutet av arbete i brott).
  • Det vulkaniserade gummit står enkelt emot temperaturhöjningar på grund av dåligt kontrollerad vattentillförsel, vilket ofta händer i ett stenbrott, där plasten mjuknar och förlorar sin styrka.
  • En gummifixerad vajer är mer flexibel och minskar risken för oregelbundet slitage av pärlorna (ovaliseringsfenomen).