För 50 år sedan uppfann våra experter den första diamantvajern för utvinning av marmor i stenbrott. Så snart av första diamantvajrarna tagits i drift i Carrara var framgången omedelbar. Efter några månader övergav alla stenbrott sina spiralvajrar för att göra plats för den nya utrustningen för sågning med diamantvajer.

Under 1980-talet var detta företag först med att införa sågning med diamantvajer i granitbrotten. Det blev en omedelbar framgång, och idag används metoden i de flesta granitbrott.