Profilering – ett komplement till stationära maskiner

Lanseringen av numeriskt kontrollerade maskiner tillåter skapandet av avancerade former i långa serier för t.ex. gravstenar och till byggmaterial. Användandet av diamantwirar tillåter optimerat användande av restmaterial av mycket god kvalité, som kommer från produktionen av stenblock och plattor för stenläggning.

Den låga skärkostnaden, precisionen och ytkvalitén gör tveklöst diamantwire mycket konkurrenskraftigt. Diamantwiren som används i skärmaskiner är liknande de som används i stationära maskiner, men har generellt mindre diameter (8,3 mm). Effektiviteten är strax under den i stationära maskiner.

Vajrar till stationära maskiner

Rätskärning och skärning av block med diamantvajer

Diamantvajer är numera generellt använd i de flesta verkstäder. Det finns många anledningar till det:

 

 

  • Vajern tillåter betydligt högre sågning än stora klingor.
  • Vajern är tunnare och mer exakt än stora klingor (deviation < 1 mm)
  • Investeringskostnaden för en vajermaskin är relativt låg
  • På grund av dess pålitlighet som blir allt större, automatiseras mer och mer sågtekniken och blir därför lika produktiv som konkurrerande tekniker.
  • Bullerstörning av diamantvajersågning är betydligt lägre än andra tekniker.