1955 levererade detta företag den första diamantramsågen till stenindustrin. Sedan dess har företaget varit innovativt och gett nya lösningar och högsta möjliga kvalitet. Fortlöpande förbättringar har möjliggjort ett kvadratmeterpris som ingen annan teknik kan erbjuda idag. Vår stora erfarenhet och världsomspännande närvaro tillåter oss erbjuda de bästa ramsågsbladen till varje specifika behov.

För precisionskapning av naturliga stenar sågar ramsågsblad av olika mått och kapaciteter alla typer av marmor och andra material (utom granit) till väl formade block.

Fixering av block

Där så är möjligt, använd endast block med längder som motsvarar den segmenterade längden på diamantbladen. På så sätt uppstår ett regelbundet slitage på diamantsegmenten. God fixering av blocken är nödvändig därför att det leder till minskade vibrationer, lägre slitage på segmenten och högre matningshastighet.

 

Kylning

Kvantitet, kvalitet och god fördelning av kylvatten är viktiga faktorer som påverkar klingans livslängd och snittens kvalitet. Mjukt, väldekanterat vatten ska därmed användas, i synnerhet vid arbete med material som ger upphov till klibbigt eller slipande slam.

 

Matningshastighet

Matningshastigheten är en viktig parameter vid ramsågning. Den påverkar inte bara produktionen per timme utan också kvaliteten på snittet och det tryck som utövas på segmenten för att undvika glasering av diamantimpregneringen. I samtliga fall ska matningshastigheten vara tillräcklig för att säkerställa självskärpandet av diamantsegmenten.

 

Sågningsförlopp

Starta sågningen med låg matningshastighet och när klingans segment biter in i materialet, öka matningen gradvis till normal arbetshastighet. Håll jämn hastighet till dess att hela blocket är skuret .

 

Sågningsplan

Vid hantering av sten av samma kvalitet – t.ex. i stenbrott – går det att fastställa och upprätthålla en optimal hastighet. Detta går emellertid inte att göra vid sågning av olika material. I ett sådant fall måste både matningshastigheten anpassas till materialen och de olika stentyperna alterneras. Sågningen ska därför planeras noga, både för att säkerställa maximal livslängd för klingan och för att undvika täta klingbyten.

Vid sågning av varierande materialtyper med samma maskin – t.ex. i marmor – används nästan alltid samma klinga, trots att den idealiska lösningen skulle vara att använda två, eller ibland tre uppsättningar av olika klingor. Det går dock bra att använda endast en klinga. Detta är effektivt, om materialen klassas i förväg efter hårdhetsgrad och nötningsförmåga. Dessutom ska matningshastigheten vara lämplig för varje material och sågning i hårda, eller kompakta, och mjuka, eller kristalliska material ska alterneras.