Olika material ger olika utmaningar och Diamant Boarts stora omfång av specifika fästen tillsammans med ett urval av standard ståldubbar som genererar mindre oljud ger perfekta lösningar. Vi rekommenderar speciellt att klingan väljs efter det material som ska skäras. Varje material eller materialgrupp har sin specifika hårdhet och slitegenskaper. Typen av klinga bestäms av dessa två faktorer. Därför är det enkelt att förutse att ett materialbyte kan vara fatalt för verktygets livslängd. Ett blad avsett för marmor, till exempel, kommer att vara totalt utslitet efter bara ett par kvadratmeter sandsten som är mjukare men sliter mer än marmor. Våra klingor som utvecklats särskilt för att skära alla sorters granit, marmor och andra stenar uppfyler alla dina krav och mer därtill. Den korrekta identifieringen av materialet som ska skäras är den viktigaste faktorn när man väljer verktyg.

 

Type of rim

Klinga med kontinuerlig kant garanterar en ren kapning
Klinga med spårförsedda superfogade segment har en längre praktisk livslängd och ger en mycket lägre kostnad per snitt än klingor med kontinuerlig kant
Segmenterad torrklinga med smala spår och kilhål
Segmenterad våtklinga med smala spår
Segmenterad klinga med breda spår

Montering av diamantsegment på stamblad

Diamantsegment kan monteras på navet med två grundmetoder:

Hårdlödning

Segmenten monteras på navet genom hårdlödning med silverlod.

  • Används på standardklinga för våt kapning
  • Använd inte på klinga för torr kapning!

 

Lasersvetsning

Segment svetsas fast på navet med en laserstråle.

Starkast möjliga bindning mellan stålnav och segment. Lämpligt för våta och torra tillämpningar. Lasersvetsning är den senaste och bästa metoden att fästa diamantsegmenten vid stambladet. Denna metod säkerställer maximal säkerhet.

Slutbehandlingar

Efter lödningen genomgår varje individuellt segment dubbelsidiga tvärböjningstester för att säkerställa att de är korrekt lött på stambladet. Spänning måste läggas på varje blad för att säkerställa att det skär rakt även under svåra förhållanden. Alla blad riktas upp för hand, en process som utförs av specialister. Alla blad skärps av fabriken för att säkerställa att bladet skär fritt från första gången en kund använder det. De sista stegen – polering, målning, tryckning och förpackning – utförs med samma omsorg och kvalitet som du redan sett i tillverkningen.