Vår omfattande erfarenhet av många olika typer av stenarbete över hela världen, i kombination med vårt starka lokala engagemang avseende service och support, har gett oss unik know-how.
Det är denna know how – oavsett om det handlar om olika typer av sten, maskiner eller verktyg – som möjliggör utvecklandet av nya verktyg med maximal effektivitet och pålitlighet.

En annan styrka i samband med vår produktutveckling är vårt nära samarbete med ledande maskintillverkare, vilket innebär att vi kan utveckla verktyg som är enkla att hantera och som vi vet fungerar så effektivt som möjligt.