Detta är Husqvarna Stone Diamond Tools

Husqvarna är en av världens ledande tillverkare av diamantvajer och andra verktyg för stenindustrin. Vi bygger vår verksamhet på Diamant Boarts 85-åriga expertis och Husqvarnas 330-åriga nytänkande för att förse dig med diamantverktyg och tjänster i världsklass.

På Husqvarna inser vi stenindustrins unika förutsättningar och dess skillnad från byggbranschen. Arvet från varumärket Diamant Boart kommer att leva vidare i de produkter vi erbjuder, i de människor som stöttar våra kunder och i det engagemang vi känner för stenindustrin.

Vi är stolta över vårt arv från Diamant Boart och kommer att fortsätta att vårda det. Kombinerat med Husqvarnas dynamiska innovationsförmåga gör det oss till en av världens ledande tillverkare av diamantverktyg.