Angående Covid-19

 

I situationer som den vi står inför med Covid-19 är det viktigare än någonsin att vara rädd om sig och ta hand om varandra. Som ett globalt företag har vi en betydande roll för att bromsa spridningen av Covid-19.

Vi vill försäkra er om att vi vidtar alla försiktighetsåtgärder under rådande situation. För oss är vår personal liksom våra kunders och partners hälsa av högsta prioritet.

Vi har därför infört en rad åtgärder för att skydda hälsan hos vår personal och alla andra som kommer i kontakt med vårt företag så att vi så långt det är möjligt kan garantera full support till våra kunder. Vi har tillsvidare ställt in samtliga utrikesresor, utökat våra möjligheter till att i största möjliga mån arbeta hemifrån och uppdaterat nödvändiga säkerhetsrutiner gällande hygien inom alla våra avdelningar inom Husqvarna Group.

Vi följer utvecklingen genom omvärldsbevakning samt genom att följa de riktlinjer och rekommendationer som WHO och Svenska myndigheterna har fastställt och vi kommer att fortsätta vidta alla nödvändiga åtgärder som krävs.

Var rädd om dig och ta hand om människorna omkring dig!