De lancering van multikabelmachines was de ideale gelegenheid voor Diamant Boart om een nieuwe diamantkabel op de markt te brengen die specifiek ontworpen werd voor deze machines en welke van de hoogste kwaliteit is, die vereist is voor deze toepassing.

Om een blok graniet in dunne platen te verzagen, wordt vaak de klassieke procedure met een raamzaag gekozen om twee hoofdredenen, namelijk de concurrerende kostprijs en de volledig beheerste techniek.

De nadelen blijven evenwel duidelijk: beperkte productiviteit (7 cm/uur) en dus een geringe flexibiliteit, kosten voor waterrecyclage, arbeidskosten, hogere zaagkosten per m² voor dikke platen en de grote oppervlakte die de installatie inneemt. Om die redenen werden voor deze toepassing talrijke pogingen ondernomen om machines te ontwikkelen die uitgerust zijn met gediamanteerde gereedschappen. Dit heeft geleid tot de multikabelmachines die momenteel op de markt worden gebracht.

Met de nieuwe kabels kunnen de klanten de zaagkosten verlagen en de productiviteit verhogen. Sterker nog, om lange en dure herstellingen te vermijden werd de 7,3 mm draad voor eenmalig gebruik ontworpen.

Voor een optimaal gebruik is het volgende aanbevolen:

  • De blokken moeten bovenaan en onderaan gevlakt zijn alvorens ze te verzagen.
  • De blokken moet minimaal 2,5 m lang zijn.
  • De blokken moeten aangebracht worden en vastgecementeerd op drie steunen.

De standaardkabels voor multikabelmachines worden met transparante kunststof geïnjecteerd en bevatten 36 parels per m. In het algemeen worden ze niet aangescherpt.