Ons antwoord op
COVID-19

 

In de huidige omstandigheden met COVID-9, is het nog belangrijker om veilig te zijn en voor elkaar te zorgen. Als wereldwijd opererend bedrijf kunnen wij helpen in het aanzienlijk vertragen van de verspreiding van Covid-19

U kunt er op vertrouwen dat we alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen nemen die deze situatie vereist. De gezondheid en de veiligheid van onze werknemers, klanten en partners is onze absolute top prioriteit.

We hebben verschillende multidisciplinaire teams opgezet die de situatie op de voet volgen en die de gepaste maatregelen nemen om onze teams en onze werkomgevingen zo veilig als mogelijk te houden. Alle internationale zakenreizen zijn afgelast, thuiswerken werd uitgebreid, shiften en fysieke werkbanken werden zoveel mogelijk van elkaar gescheiden. Veiligheidsvoorschriften en hygiënische maatregelen worden strikt geïmplementeerd in alle takken van onze Group.

Terwijl we met z’n allen deze moelijke periode proberen door te komen, blijven we aan de noden van onze werknemers, partners en klanten tegemoet komen. We voeren een aantal aanpassingen door om onze klanten en partners beter van dienst te kunnen zijn tijdens deze ontwrichtende periode en blijven toegewijd met u samen werken.

We volgen zowel alle lokale, regionale als  internationale richtlijnen van de Wereld gezondheidsorganisatie en zullen alle noodzakelijke maatregelen treffen wanneer de situatie daarom vraagt.

Blijf veilig en zorg voor de mensen in uw omgeving. Samen sterk!