Η αύξηση της ταχύτητας κοπής προσφέρει στον λατόμο αξιόλογο όφελος που απορρέει από τις μειώσεις στην κατανάλωση ενέργειας και νερού και των λειτουργικών δαπανών. Σαν παράδειγμα, ο παρακάτω πίνακας δείχνει ότι η αύξηση της ταχύτητας από 11 σε 16 τ.μ./ώρα μπορεί να αποφέρει όφελος στην περίπτωση εξαγωγής συμπαγούς μαρμάρου (αναφορά: πρότυπο κόστος κοπής = 100). Για να αυξήσει την ταχύτητα κοπής με σύρμα, η Diamant Boart στοχεύει στο βέλτιστο συνδυασμό μεταξύ των καλύτερων διαμαντιών και των καταλληλότερων μεταλλικών συνδετικών υλών για κάθε συγκεκριμένο τύπο υλικού. Με τον τρόπο αυτό, παρέχονται λύσεις για κάθε χρήση.