Σχεδόν πριν από 45 χρόνια, οι ειδικοί μας εφηύραν το πρώτο αδαμαντοφόρο σύρμα για την εξόρυξη μαρμάρου σε λατομεία. Από την έναρξη χρήσης των πρώτων συρμάτων στην Καράρα, η επιτυχία ήταν άμεση. Μέσα σε λίγους μήνες, όλα τα λατομεία εγκατέλειψαν τις εγκαταστάσεις ελικοειδούς συρματοκοπής για να δημιουργήσουν χώρο για τον νέο εξοπλισμό κοπής με αδαμαντοφόρα σύρματα.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, η εταιρεία αυτή ήταν η πρώτη που εισήγαγε το αδαμαντοφόρο σύρμα σε λατομεία γρανίτη. Η κίνηση στέφθηκε αμέσως με επιτυχία, μέχρι που σήμερα τα περισσότερα λατομεία γρανίτη έχουν υιοθετήσει αυτήν τη νέα διαδικασία.