Η προώθηση των πολυσύρματων μηχανών αποτελεί ευκαιρία για την Diamant Boart να διαθέσει στην αγορά ένα νέο αδαμαντοφόρο σύρμα ειδικά σχεδιασμένο για τις μηχανές αυτές, εξαιρετικά υψηλής ποιότητας όπως απαιτείται για την εφαρμογή αυτή.

Για το κόψιμο όγκου γρανίτη σε λεπτές πλάκες, η κλασσική διαδικασία που χρησιμοποιεί τελάρο με άμμο επιλέγεται συχνά για δύο βασικούς λόγους: πολύ ανταγωνιστικό κόστος και πολύ γνωστή διαδικασία.

Ωστόσο, τα μειονεκτήματα είναι προφανή: περιορισμένη παραγωγικότητα (7 εκ/ώρα) και συνεπώς ανεπαρκή ευελιξία, ανακύκλωση του νερού, εργατικά, αύξηση του κόστους κοπής ανά τ.μ. για χοντρές πλάκες, μεγάλος χώρος εγκατάστασης. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους καταβλήθηκαν πολλές προσπάθειες, για την ανάπτυξη μηχανών εφοδιασμένων με αδαμαντοφόρα εργαλεία, οι οποίες σήμερα πρωτοπορούν στις πωλήσεις.

Με τα νέα σύρματα, οι καταναλωτές επωφελούνται της μείωσης του κόστους κοπής και της βελτιωμένης παραγωγικότητας. Επιπλέον, για να αποφεύγονται οι χρονοβόρες και δαπανηρές διεργασίες επανασυναρμολόγησης, τα σύρματα των 7,3 mm – 6,3 mm είναι “μίας χρήσης”.

Για τη βέλτιστη χρήση των συρμάτων απαιτούνται τα εξής:
•Οι όγκοι πρέπει να είναι τετραγωνισμένοι στο πάνω και στο κάτω μέρος πριν την κοπή.
•Το ελάχιστο μήκος του όγκου πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 μ..
•Οι όγκοι πρέπει να τοποθετούνται και να συγκολλούνται σε τρία στηρίγματα.

Τα στάνταρ σύρματα για πολυσύρματες μηχανές είναι πλαστικοποιημένα και περιέχουν 36 πέρλες/μ. Γενικά, είναι ακονισμένα.