Τετραγωνισμός και κοπή όγκων με αδαμαντοφόρο σύρμα
Γενικά, το αδαμαντοφόρο σύρμα χρησιμοποιείται σήμερα στα περισσότερα.

 

Διαμόρφωση – μια συμπληρωματική εφαρμογή για τις σταθερές μηχανές.
Η εισαγωγή νέων μηχανών που ελέγχονται ψηφιακά επιτρέπει τη διαμόρφωση πολύπλοκων σχημάτων σε μεγάλη ποσότητα, για χρήση από ταφόπετρες ως κτίρια. Η χρήση αδαμαντοφόρου σύρματος για τη διαμόρφωση πετρών καθιστά δυνατή τη βέλτιστη χρήση υλικών άριστης ποιότητας που όμως απορρίπτονται από την παραγωγή πλακών και λίθινων επενδύσεων.

Το χαμηλό κόστος κοπής, η ακρίβεια διαμόρφωσης και η ποιότητα της επιφάνειας καθιστούν αναμφιβόλως το αδαμαντοφόρο σύρμα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.

Το αδαμαντοφόρο σύρμα που χρησιμοποιείται στις μηχανές διαμόρφωσης είναι παρόμοιο με εκείνο των σταθερών μηχανών αλλά είναι γενικώς μικρότερο σε διάμετρο (8,3 mm). Η επίδοση είναι ελαφρώς μικρότερη από εκείνη των συρμάτων για σταθερές μηχανές.

 

  • το σύρμα επιτρέπει σημαντικά μεγαλύτερα βάθη κοπής από εκείνα των μεγάλων δίσκων
  • το σύρμα είναι λεπτότερο σε πλάτος και με μεγαλύτερη ακρίβεια από εκείνη του μεγάλου δίσκου(deviation < 1 mm)
  • η επένδυση για μια μονοσύρματη μηχανή είναι σχετικά χαμηλή
  • λόγω της ολοένα και μεγαλύτερης αξιοπιστίας της, η τεχνολογία κοπής με αδαμαντοφόρο σύρμα είναι όλο και περισσότερο αυτοματοποιημένη και ως εκ τούτου καθίσταται το ίδιο παραγωγική με τις ανταγωνιστικές τεχνικές
  • ο θόρυβος που παράγεται από την κοπή με αδαμαντοφόρο σύρμα είναι αξιοσημείωτα μικρότερος από εκείνον που παράγεται με άλλες τεχνικές κοπής..