Άλλα εργαλεία φινιρίσματος

Τα εργαλεία επεξεργασίας και φινιρίσματος είναι πολυάριθμα και ποικιλόμορφα, κάτι που αντανακλά την ποικιλία που υπάρχει στην ίδια την εφαρμογή. Παρότι διαφέρουν ως προς την τελική τους χρήση, η κατασκευή ενός πάγκου κουζίνας και ενός γλυπτού ύψους 3 μέτρων μοιάζουν ως προς το ότι αποτελούν το τελευταίο στάδιο διαμόρφωσης του πετρώματος.